mijn cv
Op 24 november 1943 werd ik geboren in Haarlem. Op dit moment woon en werk ik in Budel Dorplein.
Nadat ik jaren als onderhoudstechnicus gewerkt heb, beoefen ik het beeldhouwen sinds 1988 beroepshalve. Weliswaar bezat ik al een grote bewondering voor beelden en beeldhouwers, maar het vak beeldhouwen ontdekte ik eigenlijk min of meer tijdens een door mij gevolgde cursus tekenen bij de Famous Artist School te Amsterdam.
In beeldhouwen ben ik verder gegaan, het vak heb ik mijzelf eigen gemaakt. Eigenlijk is beeldhouwen niet het goede woord, immers dat veronderstelt het houwen of hakken in steen en dat is bij mij niet het geval. Ik ben meer een beeldenmaker.

Na een beginperiode met figuratieve beelden in klei ontwikkelde ik me steeds meer tot een maker van plastieken, waarin figuratieve vormelementen worden afgewisseld door meer abstracte vormelementen. De beelden worden volgens de a cire perdue methode in brons gegoten.

Door het brons te behandelen met verschillende zuren worden diverse patina's verkregen, hetgeen een zeer mooi resultaat geeft: goudbruine, blauwgroene en zwarte tinten.

Mijn geliefkoosde thema is de vrouw. Ik maak plastieken met de vrouw in een pose die wordt aangenomen bij een meer verstandelijke activiteit ('bezinning', 'weifelend', 'mijmeren', 'in gedachten verzonken'); daartegenover beelden die meer aan het gevoelsleven refereren: ('triomf', 'verveling').

Van de figuratieve vorm worden delen geabstraheerd en verzelfstandigd tot decoratieve elementen. Op deze wijze ontstaat langs een natuurlijke weg een ontwikkeling van figuratie naar abstractie. Bovendien bevinden beide zich in de beelden  in een goed evenwicht.
Wij zien een vrouwenfiguur of een deel daarvan en wij zien een meer abstracte, symbolische weergave van een facet, een glimp van het onbenoembaar vrouwelijke.

De meer recente ontwikkeling in zijn beelden laat zien, dat er op meer poëtische wijze bezit genomen wordt van de ruimte. Het is niet meer een beeld in de ruimte of omgeven door de ruimte. Ruimte en ruimtelijkheid zijn nadrukkelijk een onderdeel van het beeld geworden.
DIVERSEN


· Video "Het ontstaan van een bronzen beeld" Gemaakt door Cees Linnenbank in opdracht van Galerie Corrie van Schaik te Driebergen.


· Boek "Hedendaagse kunst in de Vecht- en Angstelstreek, 51 Beeldend kunstenaars belicht".

Auteur: Patricia Poelman.

· Artalogus Maarssen